Doelstelling en missie

De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld stimuleert, initieert en ondersteunt initiatieven voor verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving. De stichting streeft naar een meer respectvolle samenleving, in vrijheid van uiting en mening, waar iedereen zich bewust is van de oorzaken en gevolgen van pesten en geweld. De stichting gaat voor meer bewustwording. Voor een veilige leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt. 

De filosoof Epictetus  [1e eeuw na Chr.] deelde de volgende wijsheid;

“Iedereen zei dat het niet ging en toen kwam er iemand binnen die dat niet wist en die deed het.”