Jaarverslagen en jaarrekeningen

Jaarverslagen en jaarrekeningen van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld zijn op aanvraag
digitaal te verkrijgen.

Bij interesse voor inzage, e-mail een verzoek hiervoor naar contact@moed.nl